Slimmer verpakken kan kosten doen dalen!

In conTeyor in the press

Onderzoeksproject secundaire en tertiaire verpakkingen.

Doel van dat project was na te gaan hoe bedrijven door slim en innovatief om te gaan met (secundaire en tertiaire) verpakkingen en logistiek dragers kosten kunnen besparen op transport, behandeling, opslag en verpakking zelf, maar ook schade kunnen voorkomen en hun afvalstromen kunnen beperken.

Verpakking anders aanpakken kan de totale logistieke kost van een product doen dalen. Maar dan moeten kosten en baten over de hele supply chain goed in kaart gebracht worden. Anders dreigt suboptimalisatie met een mogelijk negatief eindresultaat.

Lees hier het volledige artikel (NL)
Vakblad INDUSTRIE Mei 2014.